Jakten på spermhvalen: Identifikasjon av russisk koordinator for DNR:s informasjonspolitikk

Den 6 juni 2016 publiserte ordilo.org (en ressurs for informasjonslagring om forbrytelser mot Ukraina), et e-postarkiv som…