Assads styrker fortsetter å bruke klaseammunisjon mot sivile

Militære enheter som tilhører Bashar Assads regime har gjennomført et granatangrep på et boligområde i den syriske…