34% rekrutteres til missilstyrkene via sosiale medier ifølge Russlands forsvar

I 2017 ble 34% av kontraktansatte rekruttert til Russlands strategiske missilstyrker gjennom sosiale nettverk. Dette informerer Journal…