Ukrainas 24. brigade ødelegger en russisk PSNR-8 Credo-M1 i Øst-Ukraina

Torsdag 25. juni kunngjorde pressetjenesten til Ukrainas Mek inf BRIG-24 at et avansert bærbart rekognoseringsradarsystem PSNR-8 Credo-M1…