SNAR-10 Leopard radarstasjon i Donbass

Identifisering av våpen og våpensystemer, inkludert SNAR-10 Leopard radarstasjon, brukt av russiske soldater og leiesoldater for kampoperasjoner…