Korvetten Sjtil og dens mannskap i fiendtligheter mot Ukraina

Endelig er besetningsmedlemmene på korvetten Sjtil, som deltok i blokaden av fartøyer fra den ukrainske flåten i…