Russiske UAV Orlan-10 består av deler fra USA og andre land

Multifunksjonelle UAV Orlan-10 brukes aktivt av Russlands væpnede styrker i kampen mot Ukraina i Donbass. Åpne kilder…