Hakket russisk samordningsprogram for propagandaspredning: Informasjon, betalinger og rapporter

Propagandaspredning er temaet på denne undersøkelse som er basert på en analyse av private informasjon supplert med…