Innvielse av toppmøtet Krim-plattformen om okkupasjonen av Krim

Den offisielle åpningen av det første internasjonale toppmøtet, Krim-plattformen om annekteringen av Krim, fant sted 23. august…