Russland underkuer Volgatatarenes politiske og nasjonale rettigheter

Ukrainas utenriksdepartement bør kreve fra Russland att fengslede Volga-tatariske aktivister blir løslatt. Femten medlemmer fra det ukrainske…