Hvordan Russlands spesialstyrker brukes i krigen mot Ukraina

Russlands spesialstyrker ble grunnlagt i 2013 og består av spesial- og etterretningsenheter som tidligere var underordnet generalstaben….