Nye luftbårne rekognoseringsenheter til det russiske infanteriet

Denne artikkelen belyser luftbårne rekognoseringsenheter i det russiske infanteriet og fremveksten av flere bevis på Russlands aggressive…