Militarisering av Krim: Kystforsvarsrakettsystemer Bastion og BAL

Den 8. august, 2016 flyttet de russiske okkupasjonsmyndighetene på Krim-halvøya kystforsvarsrakettsystemet «Bastion» til Starokrymskij treningssenter på den…