Lukasjenko-regimet bruker teknisk utstyr for psykologisk innflytelse

Lukasjenkos regime i Hviterussland prøver aktivt å utøve informasjonsinnflytelse og psykologisk press på massene. Dette ble avslørt…