Moskwa formatuje Kaukaz Północny na kształt ISIS

Koalicja jako odpust za grzechy We wrześniu 2015 roku, podczas 70. Zgromadzenia Ogólnego ONZ, prezydent Federacji Rosyjskiej…