Białorusi nie możemy oceniać w oderwaniu od Rosji. Państwo to jest dodatkiem do Federacji Rosyjskiej – Rozmowa z redaktorem naczelnym Ukrainian Defense Review Antonem Michnenką.

Jakie wnioski wyciągnął Pan z analizy manewrów Zachód-2017 oraz jak ocenia Pan rolę Białorusi w tym kontekście?…