15 lodí Kaspické flotily RF míří do Černého a Azovského moře. Vyhodnocení hrozeb

13. dubna informovaly webové stránky Ministerstva obrany Ruské federace, že lodě Kaspické flotily pokračovaly v přesunu Donem do…