USA beskylder seks russiske efterretningsofficerer for global hacking

Den 15. oktober 2020 anklagede det amerikanske justitsministerium seks russiske efterretningsofficerer fra specialteknologiafdelingen (enhed 74455) fra det…