Hvordan Ruslands specialstyrker bruges i krigen mod Ukraine

Ruslands specialstyrker blev grundlagt i 2013 og består af special- og efterretningsafdelinger, der tidligere var underlagt generalstaben….