116 russiske flyvevåbensofficerer, der bomber civile i Syrien

Den 30. september, for præcis et år siden, begyndte Rusland sine luftoperationer i Syrien, og dette i…