გამოვლენილია საქართველოს წინააღმდეგ 2008 წლის აგრესიაში მონაწილე 22 რუსი სამხედრო

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ რუსეთი მთელ მსოფლიოში ჰიბრიდული ტერორიზმის ძირითადი შემოქმედია. ეს ქვეყანა თავისი დანაშაულებრივი რეჟიმის ხელდასმით, გარეულია…