სია 672  – 2008 წლის აგრესიაში მონაწილე რუსების საიდენტიფიკაციო მონაცემები

სია 672 მოიცავს 2008 წლის აგვისტოს მდგომარეობით რუსეთის პოლიტიკური და სამხედრო ხელმძღვანელობის მონაცემებს, ასევე 2008 წლის აგვისტოს აგრესიაში…