Užsakytas teroras Kryme: Rusija iš anksto perdislokavo šturmuotojus ir desantininkus

 Teroro scenarijus Kryme Nuo 2016 metų liepos 25 d. iki 30 d. naujai suformuota Rusijos Federacijos Nacionalinė…