„Saldžioji porelė“ BАZ-6306 ir „Hiacintas- B” Ukrainos pasienyje

Pastebėti artilerijos daliniai esantys Rostovo regione Matvejevo Kurgano rajone, kuris ginkluotas 152 mm ilgo nuotolio velkamosios patrankomis…