Spørsmål og svar om InformNapalmgruppen

Vi blir ofte spurt om hvordan og når InformNapalm ble grunnlagt, hva er hensikten med virksomheten, hvem…