Russiske tentakler i ukrainske mudringsoperasjoner

Mudringsoperasjoner er en internasjonal forpliktelse for Ukraina å opprettholde riktig dybde av farleder som sikrer sikker navigasjon…