Кибервойна: обзор на най-успешните публични операции на «Украинския Кибер Алианс» през 2016

Киберпространство. На това бойно поле няма мирни договори, граници и Мински споразумения. Мрежите му обхващат икономически, военни,…