Легендата-биография на „бившия“ военнослужещ от 7-а военна база

Този материал на екипа на InformNapalm.org е от 30 юни 2015 г. Легенда-биография: “изкарах казарма, в Анапа…