Делници и празници на ростовския резерв на армията на „Новорусия”

Батальонно-тактически групи от Въоръжените сили на Руската Федерация дават бойни дежурства по граничещите с Украйна райони на…