Енотите връчиха „черен знак“ на ветераните на Сурков. Подготовка за гражданска война в Русия

Кремъл отвори кутията на Пандора, като се зае с износ на тероризъм в съседни държави и докато…