Топ победи на InformNapalm през 2015 година! Хронологията на 12 месеца борба

В края на годината е прието да се прави равносметка, да се припомнят успехите и да се…