Приключенията на американското Humvee в Украйна

В хода на OSINT- разузнаване на определено място на струпване на руска военна техника и личен състав…