Частните военни компании на Русия: в изпълнение на престъпните заповеди на Кремъл

Частните военни компании (ЧВК) не са нещо ново в съвременния свят, в който има достатъчно локални конфликти…