Носталгия по убийства. Руски катаджия в редовете на НВФ “Рязан”

Руски катаджия- участник в агресията на РФ против Грузия през 2008 г. и НВФ /незаконно военно формирование…