„Пътувам към Донбас“: пътешествието на рота за радиационна, химическа и биологична защита по маршрута Чита – Шахти от първо лице

Този материал на екипа на InformNapalm.org е от 15 май 2015 г.     В резултат на…