„Живота само си го сънувал….“

30 години от убийството на великия украински поет Василь Стус Милен Радев Безбройни и неописуеми са престъпленията…