Беларуският „Ваяр“ срещу „Черната стотица“

Още от времето на съветските времена, в Руската Федерация е прието да наричат беларусите „братски народ”, а…