Identifikace vojáka 49. armády Ozbrojených sil RF, který se zúčastnil agrese proti Ukrajině

V únoru a březnu 2014 se mnoho ruských vojáků z různých vojenských formací zúčastnilo operace záboru ukrajinského Krymu, kdy…