RF zřizuje v Bělorusku hybridní vojenské základny pod zástěrkou „školicích bojových center“

V letech 2021 až 2022 Ruská federace pod zástěrkou společných vojenských manévrů na území Běloruské republiky pokračovala v napěchovávání…