Ministerstvo digitalizace RF avizovalo vznik služby „digitálních atašé“, budou vysláni do 16 zemí

7. února avizovalo Ministerstvo pro digitální rozvoj, spoje a masové komunikace Ruské federace zřízení služby tzv. digitálních…