150-ojoje motorizuotų šaulių divizijoje, kuri dislokuota netoli sienos su Ukraina, tikrinami nauji kompleksai APE-5

2020 m. lapkričio 25 d. Rusijos Federacijos Pietų karinės apygardos vadas armijos generolas Aleksandras Dvornikovas su patikrinimu…