ESBO misijos Ukrainoje mandatas pratęstas dar metams. Svarbūs faktai ir liudijimai

2021 m. kovo 31 d. per specialų ESBO nuolatinės tarybos posėdį paskutiniu momentu buvo pasiektas dalyvaujančių šalių…