“Juodasis birželis” – sukanka 80 metų nuo Lietuvos gyventojų masinių žudynių ir trėmimų

Lietuviai tremtiniukai Šių metų birželį sukanka 80 metų nuo Lietuvos gyventojų masinių žudynių ir trėmimo – kuris…