Protesty w Polsce w optyce rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych – analiza przekazu

Strona rosyjska aktywnie monitoruje procesy społeczno-polityczne zachodzące w Polsce. Część z nich uznawana jest za czynniki, które…