Na Donbasie po raz pierwszy wykryto nowoczesny rosyjski kompleks „Nawodczik-2”

Na okupowanej części obwodu ługańskiego, 12 km od linii frontu, po raz pierwszy od wybuchu wojny na…