Антон Дробович: Халыклар төрмәсенең тарихи бердәмлеге турында

Владимир Путин күптән һәм бик тырышып үзенең имиджы өстендә эшли. Аңа мәйданы ягыннан иң зур дәүләт президенты…