Yeni APE-5 sisteminin Ukrayna yakınlarındaki 150. Rus Piyade Tümeni tarafından test edilmesi

Yeni APE-5 otomatik mobil sistemin Ukrayna yakınlarındaki 150. Rus Piyade Tümeni tarafından test edildiği bildiriliyor. 25 Kasım…