Московските бесове и украинската автокефалия: краят на сталинския проект РПЦ

Публикуваме актуален материал на нашите партньори от „Информационна съпротива“ за възможните тектонически промени в нашето геополитическо пространство,…