Как украинският газ превърна СССР в енергийна супердържава. Преди 50 години Австрия започва да получава гориво от Западна Украйна

Публикуваме материал на ТЕКСТИ.ORG.UA по повод посещението на руския президент Вл. Путин във Виена за отбелязване на…