Швеция поема председателството на ОССЕ от 1 януари 2021. Детайли за мониторинговата мисия в Донбас

От 1 януари 2021 г. Кралство Швеция ще председателства Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)….